طراحی مدل تبلیغات از طریق رسانه‎های اجتماعی به‎منظور تأثیر بر تمایل مشتریان

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی مدل تبلیغاتی در فضای مجازی به‎منظور تأثیر بر میزان تمایل مشتریان به استفاده از خدمات بانک پارسیان است. بدین منظور با استفاده از روش نظریۀ داده‎بنیاد و ابزار مصاحبه، داده‎ها جمع‎آوری شدند. نمونه به شیوۀ گلولۀ برفی انتخاب شد و محققان با 18 نفر از خبرگان و مدیران بانکی و نیز بازاریابان اجتماعی و… مصاحبه کردند. به‎دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و با توجه به جمع‎آوری داده‎ها در فرایندی اکتشافی، از ابزار مصاحبۀ نیمه‎ساخت‎یافته استفاده شد تا داده‎های میدانی در فرایند باز جمع‎آوری شوند. به‎منظور تحلیل داده‎ها، از روش کدگذاری سیستماتیک سه مرحله‎ای (کدگذاری‎های باز، محوری و انتخابی) استفاده شد و مقوله‎ها که اجزای مختلف مدل را تشکیل می‎دادند، در شش طبقه دسته‎بندی شدند. نخستین جزء مدل ارائه شده، رهبری بازار بود که به‎عنوان شرایط علی انتخاب شد. شرایط علی زمینه‎ساز ظهور دومین جزء مدل، یعنی کمبود مشتری بود. جزء بعدی مدل، قابلیت‎های بانکداری الکترونیکی انتخاب شد که به‎عنوان راهبرد تحقیق، مد نظر قرار گرفت. شرایط مداخله‎گر (عوامل تکنولوژیکی و روش‎های تبلیغاتی) و زمینۀ حاکم (فضای تعاملی و رقابتی) نیز از اجزای دیگر این مدل بودند که با تأثیرگذاری بر راهبرد، زمینۀ دستیابی به پدیدۀ اصلی این مدل را فراهم کردند.

کلیدواژه ها: بانک پارسیان؛ تبلیغات؛ تبلیغات آنلاین؛ رسانه‎های اجتماعی؛ نظریۀ داده‎بنیاد

نویسندگان:

طاهر روشندل اربطانی: استاد مدیریت رسانه، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

احد محمودزاده: استادیار مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

فصلنامه مدیریت بازرگانی – دوره 9، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *